Aoon Pottery


Yellow Stuff X Aoon Pottery Studio

ง้วน-พลเสฎฐ์ โลหะชาละธนกุล

(Nguan, Pollasate Lohachalatanakul) 

"เราอยากสร้างถ้วยธรรมดาใบนึง ที่สามารถอยู่ในชีวิตเราทุกวัน ถ้วยมันไม่ได้พิเศษ... แต่การที่เราใช้มันทุกวัน การอยู่ด้วยกันทุกวันนั่นแหละพิเศษนี่คือ Project แรกของเรา กับ ง้วน-พลเสฎฐ์ โลหะชาละธนกุล เจ้าของสตูดิโอเซรามิก ที่รู้จักกันในนาม Aoon Pottery จากไอเดียแรกเริ่มที่เราอยากจะทำ Everyday Cup ให้ทุกคนได้ใช้งาน ทีมงาน Yellow Stuff และ ง้วน จึงได้ตัดสินใจออกแบบดีไซน์ ถ้วยเซรามิก สำหรับการใช้งานทุกวัน โดยง้วนนึกถึงสมัยทำงานในออฟฟิศที่อยากได้ถ้วยใหญ่ๆไม่ต้องลุกบ่อย แต่พอทดลองทำแล้ว กลายเป็นว่าใหญ่ไป ความกว้างเกินมือ ปริมาณน้ำเยอะ หนักไป ใช้ไม่สะดวก ครั้งนี้... ง้วนจึงตั้งใจทำให้ไม่ใหญ่เกินมือทั้งหญิง-ชาย โดยหาค่าเฉลี่ยของขนาดมือในการถือถ้วยน้ำ ซึ่งเราคิดมาแล้ว ว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบ Everyday Cup จริง ไม่ใช่แค่เรื่อง ‘Functional’ การใช้งาน  แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ง้วนคำนึงถึงคือ ‘วัตถุดิบ' โดย ‘ง้วนจะให้ความสำคัญกับ ‘ดินเป็นอย่างมาก เขาชื่อว่า ดินทุกแบบ เมื่อนำมาสร้างผลงานแล้ว มีความสวยงาม และมีคุณค่าในตัวของมัน ไม่ว่าจะเป็นดินอะไร หรือมาจากที่ไหนก็ตาม ซึ่งจากประสบการณ์ในการทำเซรามิก ทั้งทดลองและศึกษา ทุ่มเทเวลาและความใส่ใจ ทำให้ง้วนรู้ว่า คุณภาพดินไทย ไม่แตกต่างไปจากดินประเทศอื่น ง้วนจึงตั้งใจ อยากให้ครั้งนี้ เราได้ใช้ ‘ดินไทยเป็นหลักในการทำงาน ที่สำคัญที่สุด คือต้องไม่มีสารเคมี เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจ ว่าวัตถุดิบทุกขั้นตอน มาจากธรรมชาติจริง  Project นี้จึงเกิดขึ้นมา ด้วยแนวคิดที่ว่า "อยากให้คนไทย ได้ใช้เซรามิกไทย ที่ทำมาจากดินไทย” โดยเรา ได้ผลิตแก้วจำนวนจำกัดออกมา 30 ใบ 3 แบบ

Partner - Pollasate 'Nguan' Lohachalatanakul

" I wanted to create a cup that fits in every aspect of our daily lives. The cup itself isn't special; the inseparable relationship between it and its owner, on the other hand, is extraordinary."

Our first-ever Yellow Stuff Collaboration project features the stunning work of Pollasate 'Nguan' Lohachalatanakul, who owns a ceramics studio known under the name "Aoon Pottery."

It all started from the idea of creating an "Everyday Cup" that everyone could actually use: something Yellow Stuff and Nguan carefully integrated into these ceramic cups' designs. Nguan himself drew inspiration from his past office days, when he wanted a cup large enough to keep him from getting up for more water at the pantry. But when he actually made one, it was far too big for his hands to hold, and the water it stored was far too heavy to be practical.

This time around Nguan set his sights on something more ample, factoring in the average sizes of men and women's hands as they held cups. The result was, indeed, an Everyday Cup truly fit for everyone.

Nguan knew the cup was functional, but the material which constructed it had to be equally as special. Being a ceramics fanatic, he valued clay above all else. Every kind of clay is capable of being formed into stunning pieces; but through his experience in the industry, he found that Thai clay itself was just as pristine as its international counterparts. Thus, Nguan wanted to use this local clay to craft this unique cup. Moreover, the cup itself is completely chemical-free, to ensure its owners receive a true product of nature.
This project represents his intention "to get Thais to use Thai ceramics, crafted from the soil of their land."


Sorry, there are no products in this collection


//