AOON POTTERY Hang Dong 02
AOON POTTERY Hang Dong 02
AOON POTTERY Hang Dong 02

AOON POTTERY Hang Dong 02

$33.00 USD

ชื่อรุ่น 'หางดง 02'

แหล่งดิน - หางดง, เชียงใหม่ 
คุณสมบัติของดิน - มีแร่เหล็กที่เอาไปเคลือบชุบแล้ว ตัวแร่เหล็กซึมทำปฏิกริยาให้เห็นเป็นลวดลายจุด 
Clay Properties - Distinct, natural, spotted patterns surfaced due to a reaction from iron ore in the clay during the ceramic plating process.
Source of Clay Used - Hang Dong District, Chiang Mai 

Texture - ไม่เคลือบ
Texture - Non-coated

*หลังจากการเผาแล้ว การดูดซึมนำ้แค่ 2% - 7 %*

"อยากให้คนไทย ได้ใช้เซรามิกไทย ที่ทำมาจากดินไทย 


จากไอเดียแรกเริ่มที่เราอยากจะทำ Everyday Cup ให้ทุกคนได้ใช้งาน
ทีมงาน Yellow Stuff และ ง้วน จึงได้ตัดสินใจออกแบบดีไซน์ ถ้วยเซรามิก สำหรับการใช้งานทุกวัน
โดยง้วนนึกถึงสมัยทำงานในออฟฟิศที่อยากได้ถ้วยใหญ่ๆไม่ต้องลุกบ่อย 
แต่พอทดลองทำแล้ว กลายเป็นว่าใหญ่ไป ความกว้างเกินมือ ปริมาณน้ำเยอะ หนักไป ใช้ไม่สะดวก 
ครั้งนี้... ง้วนจึงตั้งใจทำให้ไม่ใหญ่เกินมือทั้งหญิง-ชาย โดยหาค่าเฉลี่ยของขนาดมือในการถือถ้วยน้ำ 
ซึ่งเราคิดมาแล้ว ว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบ Everyday Cup จริง ๆ

และจากประสบการณ์ในการทำเซรามิก ทั้งทดลองและศึกษา ทุ่มเทเวลาและความใส่ใจ 
ทำให้ง้วนรู้ว่า คุณภาพดินไทย ไม่แตกต่างไปจากดินประเทศอื่น
ง้วนจึงตั้งใจ อยากให้ครั้งนี้ เราได้ใช้ ‘ดินไทย’ เป็นหลักในการทำงาน
ที่สำคัญที่สุด คือต้องไม่มีสารเคมี เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจ ว่าวัตถุดิบทุกขั้นตอน มาจากธรรมชาติจริง ๆ 

Name: 'Hang Dong 02'

Texture - Non-coated

*After firing, water absorption remains only at 2% - 7%*

"I wanted Thais to use Thai ceramics, crafted from the soil of their land. 

It all started from the idea of creating an "Everyday Cup" that everyone could actually use: something Yellow Stuff and Nguan carefully integrated into these ceramic cups' designs. Nguan himself drew inspiration from his past office days, when he wanted a cup large enough to keep him from getting up for more water at the pantry. But when he actually made one, it was far too big for his hands to hold, and the water it stored was far too heavy to be practical.

This time around Nguan set his sights on something more ample, factoring in the average sizes of men and women's hands as they held cups. The result was, indeed, an Everyday Cup truly fit for everyone.

Nguan knew the cup was functional, but the material which constructed it had to be equally as special. Being a ceramics fanatic, he valued clay above all else. Every kind of clay is capable of being formed into stunning pieces; but through his experience in the industry, he found that Thai clay itself was just as pristine as its international counterparts. Thus, Nguan wanted to use this local clay to craft this unique cup. Moreover, the cup itself is completely chemical-free, to ensure its owners receive a true product of nature.

    //