วิธีการสั่งซื้อ


วิธีการชำระเงินในประเทศไทย

1. เลือกสินค้าที่ต้องแล้ว add to cart
2.กด Checkout (หลังจาก Checkout แล้วจะเห็นค่าเงินเป็น USD ไม่ต้องตกใจนะครับ ราคาจะถูกส่งไปในอีเมลตอนหลังครับ)

3. กรอกข้อมูลให้ครบเรียบร้อย ในหน้า Customer information

4. กด continue to shipping method
5. เลือกวิธีการส่ง แล้ว กด continue to payment method
6. เลือก Bank Deposit

7. รายละเอียดในการชำระเงินจะถูกส่งไปในอีเมลของลูกค้า

 


//